RAID® płyn do elektrofumigatora owadobójczego 45 nocy o zapachu Kwiatu pomarańczy

Płyn owadobójczy przeciw komarom – zapas
Raid na komary Orange 27ml

RAID® płyn do elektrofumigatora owadobójczego 45 nocy o zapachu Kwiatu pomarańczy

Działanie owadobójcze przeciw komarom przez 45 nocy (stosowany 8 h na dobę). Chroni pomieszczenie do 30 m2. Skuteczny nawet przy lekko otwartych oknach i włączonym świetle.

Zabija

Komary

Zwrócić uwagę, czy w gniazdku elektrycznym jest prąd o napięciu 230 V.

  1. Zdejmij nakrętkę ściskając ją, a następnie włóż buteleczkę do urządzenia.

  2. Przekręć wtyczkę tak, aby buteleczka z płynem była ustawiona pionowo. Podłącz urządzenie do kontaktu; sygnał świetlny informuje, że urządzenie działa.

  3. Aby zatrzymać działanie urządzenia wyłącz je z kontaktu.

  4. Buteleczkę przechowuj w pozycji pionowej. Kiedy butelka jest pusta, wymień ją na nową. Skuteczną ochronę uzyskuje się po 30 minutach od włączenia. Nie stosuj elektrofumigatora dłużej niż 8 godzin na dobę. Produkt podłączony należy chronić przed ingerencją dzieci i osób specjalnej troski.

Wskazówki i podpowiedzi
wskazówki i podpowiedzi

Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu, wyłączyć filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. Nie dotykać knota. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt.

Substancja czynna: praletryna 1,2g/100g.

Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie używać w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji oraz w obecności alergików, osób chorych i dzieci poniżej 1 roku życia. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu, wyłączyć filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. Nie dotykać knota. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Zachować opakowanie zewnętrzne ze sposobem użycia i środkami ostrożności.

Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.