Raid® proszek przeciw owadom biegającym

Proszek przeciw owadom biegającym
Raid na karaluchy 665383

Raid® proszek przeciw owadom biegającym

Działa owadobójczo na owady biegające (prusaki, karaluchy, mrówki). Długotrwała ochrona do 12 tygodni.

  1. Wstrząsnąć delikatnie pojemnikiem przed użyciem.

  2. Aby otworzyć butelkę z proszkiem, ściśnij korek z obydwu stron i odkręć go. Rozsypać delikatnie preparat w ilości 3,5 g/m2.

  3. Nałożyć korek po użyciu. Mrówki: W celu zlikwidowania gniazd mrówek należy je otworzyć i posypać preparatem. Zapobiegawczo posypujemy również miejsca gnieżdżenia się i drogi wędrówek mrówek, a w szczególności szpary, szczeliny naroża ścian, powierzchnie wokół drzwi w celu zapobiegania ich inwazji do pomieszczeń. Inne owady biegające: W celu zwalczenia prusaków i karaluchów należy dokładnie rozprowadzić preparat w miejscach ich występowania, zwracając szczególną uwagę na miejsca niedostępne (szczeliny, boazerie, listwy przypodłogowe). Pozostawić produkt w celu uzyskania maksymalnego efektu. W razie konieczności powtórzyć zabieg po 12 tygodniach.

Wskazówki i podpowiedzi
wskazówki i podpowiedzi

Nie używać na powierzchniach, gdzie żywność jest przechowywana, przygotowywana i spożywana. Usunąć z pomieszczenia artykuły spożywcze i naczynia kuchenne. Nie stosować na delikatnych powierzchniach. Przed zabiegiem wyprowadzić z pomieszczenia ludzi i zwierzęta, wynieść lub przykryć akwaria z rybkami i terraria. Wyłączyć filtr w akwarium w czasie używania produktu.

Substancja czynna: deltametryna 0,05g/100g.

Używać zgodnie ze sposobem użycia. Po stosowaniu umyć ręce. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie nakładać bezpośrednio na zwierzęta. Nie używać na powierzchniach, gdzie żywność jest przechowywana, przygotowywana lub jedzona. Wynieść lub przykryć żywność oraz sprzęty i naczynia kuchenne. Nie używać na delikatnych powierzchniach. Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu. Wyłączyć filtr w akwarium w czasie używania produktu.

Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Jeżeli opakowanie zawiera resztki produktu, traktować jako odpad i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.