Raid® przeciw osom i szerszeniom w aerozolu

Aerozol owadobójczy przeciw owadom latającym
Raid Wasp Raid przeciw osom i szerszeniom w aerozolu

Raid® przeciw osom i szerszeniom w aerozolu

Działanie owadobójcze przeciw owadom latającym takim jak: osy i szerszenie. Pozostawia przyjemny zapach, nadaje się do użycia w całym domu (w salonie, kuchni, sypialni, łazience i w piwnicy).

Zabija

Osy, Szerszenie

Do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń. Wstrząsnąć przed użyciem. Trzymając produkt w pozycji pionowej i z dala od twarzy spryskiwać bezpośrednio pojedyncze osy i szerszenie, które wleciały do pomieszczenia. Produkt rozpylać przez 1 sekundę z odległości 45 cm oraz około 1 metra od ścian, tapet, tkanin i mebli. Owady zostaną natychmiast ogłuszone, a pełny efekt owadobójczy uzyskamy w czasie 60 sekund. Produkt można stosować we wszystkich pomieszczeniach. Nie stosować produktu na zewnątrz. Nie należy spryskiwać gniazd os i szerszeni, gdyż grozi to poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Produkt może rozdrażnić owady i spowodować powstanie niebezpiecznego roju. Przed użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu możliwość pozostawienia plam przez produkt. Po dezynsekcji należy opuścić pomieszczenie i zamknąć je na ok. 15 minut. Przed ponownym wejściem dokładnie przewietrzyć.

Wskazówki i podpowiedzi
wskazówki i podpowiedzi

Nie spryskiwać ludzi i zwierząt. Wynieść lub przykryć żywność oraz sprzęty i naczynia kuchenne. Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu. Wyłączyć filtr w akwarium w czasie używania produktu. Nie używać na tapetach i spryskiwać z odległości przynajmniej 1 metra od powierzchni i ścian. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt.

Substancje czynne: fenotryna (izomer 1R trans) 0.125g/100g, praletryna 0.10g/100g.

Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Używać zgodnie ze sposobem użycia.

Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.