Raid® aktywne zawieszki na mole 12 szt

Zawieszki przeciw molom ubraniowym
665243

Raid® aktywne zawieszki na mole 12 szt

Produkt wykazuje działanie biobójcze na dorosłe mole ubraniowe i ich larwy. Działa do 3 miesięcy.

Po usunięciu folii zabezpieczającej i rozdzieleniu zawieszek produkt jest gotowy do użycia, można go umieścić bezpośrednio w szafie lub szufladzie lub zawiesić na wieszaku ubraniowym. W celu zapewnienia skutecznej ochrony należy stosować 2-4 zawieszki w szufladzie lub małej szafie (4 zawieszki/m3) i co najmniej 4 w średniej lub dużej szafie. Zawieszki można zawiesić na wieszaku ubraniowym lub położyć na półce. Dla skutecznej ochrony należy wymieniać produkt co 3 miesiące. Umyć ręce po każdym kontakcie z produktem.

Wskazówki i podpowiedzi
wskazówki i podpowiedzi

Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Używać jedynie w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt. Nie dotykać zawieszek.

transflutryna 6,7 mg w zawieszce (0,27 g/100 g)

Przechowywać z dala od otwartego ognia. Używać zgodnie ze sposobem użycia.

Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Jeżeli opakowanie zawiera resztki produktu, traktować jako odpad i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.