Raid® elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom o zapachu kwiatu pomarańczy

Elektrofumigator z płynem owadobójczym
Raid na komary Raid45

Raid® elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom o zapachu kwiatu pomarańczy

Dostarczy Ci ochrony przed uciążliwymi komarami dzięki czemu Twój sen nie będzie zakłócony. Działa przez 45 nocy (stosowany maksymalnie 8h na dobę). Skuteczną ochronę przed komarami (nawet tropikalnymi) uzyskuje się po 30 minutach od włączenia, a w przypadku komarów egipskich od 2h od włączenia.

Zabija

Komary

Zwróć uwagę, czy w gniazdku elektrycznym jest prąd o napięciu 230 V.

  1. Zdejmij nakrętkę ściskając ją, a następnie włóż buteleczkę do urządzenia.

  2. Przekręć wtyczkę tak, aby buteleczka z płynem była ustawiona pionowo. Podłącz urządzenie do kontaktu; sygnał świetlny informuje, że urządzenie działa.

  3. Aby zatrzymać działanie urządzenia wyłącz je z kontaktu.

  4. Buteleczkę przechowuj w pozycji pionowej. Kiedy butelka jest pusta, wymień ją na nową. Skuteczną ochronę uzyskuje się po 30 minutach od włączenia. Nie stosuj elektrofumigatora dłużej niż 8 godzin na dobę. Produkt podłączony należy chronić przed ingerencją dzieci i osób specjalnej troski.

Wskazówki i podpowiedzi
wskazówki i podpowiedzi

Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu, wyłączyć filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. Podczas wymiany buteleczki wyjąć urządzenie z kontaktu. Nie dotykać knota. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt.

Substancja czynna: praletryna 1,2g/100g.

Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie używać w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji oraz w obecności alergików, osób chorych i dzieci poniżej 1 roku życia. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu, wyłączyć filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. Nie dotykać knota. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Zachować opakowanie zewnętrzne ze sposobem użycia i środkami ostrożności.

Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.