Raid® Essentials™ Lep na muchy

LEP NA MUCHY
Raid na muchy

Raid® Essentials™ Lep na muchy

Lepka pułapka dla much i innych owadów latających. Nie zawiera substancji owadobójczych. Lep wabi owady, które przyklejają się do powierzchni klejącej. Działa skutecznie do 8 tygodni. Nadaje się do wszystkich pomieszczeń.

Zabija

Muchy

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Wyjąć pinezkę i zdjąć wieczko. Przełożyć pinezkę przez czerwoną pętelkę i przytrzymać je jedną ręką. Drugą chwycić opakowanie i rozwinąć taśmę ruchem obrotowym, jednocześnie ciągnąc za pętelkę. Puste opakowanie pozostawić  z lepem. Przymocować do sufitu. Nie umieszczać w pobliżu źródła ciepła, w pełnym słońcu ani w przeciągu.  Po użyciu umyć ręce. Jeden lep wystarcza na powierzchnię 8 m2 (20 m3).

Wskazówki i podpowiedzi
wskazówki i podpowiedzi

Nie zawiera substancji owadobójczych. Lep wabi owady, które przyklejają się do powierzchni klejącej. Działa skutecznie do 8 tygodni. Nadaje się do wszystkich pomieszczeń.

Nie umieszczać w pobliżu źródła ciepła, w pełnym słońcu ani w przeciągu.

Puste opakowanie i zużyte lepy usuwać jak odpady z gospodarstw domowych.