Raid® Max przeciw owadom latającym w aerozolu

Raid na muchy RaidMAX-owady-latajace

Raid® Max przeciw owadom latającym w aerozolu

Działanie owadobójcze przeciw owadom latającym takim jak: muchy, komary (w tym tropikalne), meszki, osy, szerszenie, ćmy, mole spożywcze i inne. Długotrwała ochrona przed komarami aż do 5 godzin oraz działanie (długotrwałe) kontaktowe aż do 7 dni. Długotrwała ochrona przed muchami aż do 24 godzin.

Zabija

Komary, Muchy, Osy, Meszki, Mole ubraniowe

Wstrząsnąć przed użyciem. Rozpylać z dala od twarzy, nacisnąć przycisk i trzymając produkt w pozycji pionowej rozpylać w pomieszczeniu. Nie ma konieczności spryskiwania bezpośrednio owadów (poza osami, szerszeniami i molami spożywczymi), ponieważ już sama mgiełka w powietrzu je zabija. Przed użyciem zamknąć drzwi i okna. Czas opryskiwania pomieszczenia o kubaturze 30 m3 nie powinien przekroczyć 8-10 sekund. Produkt rozpylać ok. 1 metr od ścian, tkanin i mebli, rozpoczynając od środka pomieszczenia, kierując się do wyjścia. Po dezynsekcji opuścić pomieszczenie i zamknąć je na ok. 15 minut. Przed ponownym wejściem dokładnie przewietrzyć. Aby uzyskać natychmiastowy efekt owadobójczy rozpylić, produkt bezpośrednio na owady. Aby uzyskać długotrwałą ochronę przed owadami, rozpylić z odległości ok. 0,5 m bezpośrednio na ramy okienne. Przed użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu możliwości pozostawienia plam przez produkt.

Wskazówki i podpowiedzi
wskazówki i podpowiedzi

Nie rozpylać na ludziach i zwierzętach. Przed zabiegiem wynieść lub przykryć akwaria z rybkami, terraria, klatki ze zwierzętami oraz wyłączyć filtr w akwarium. Wynieść lub przykryć artykuły spożywcze i naczynia na żywność. Nie używać na tapetach i spryskiwać z odległości przynajmniej 1 metra od powierzchni i ścian. Preparat przechowywać z dala od produktów spożywczych, napojów, karmy dla zwierząt i w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Substancja czynna: fenotryna (izomer 1R trans) 0,125g/100g; praletryna 0,10g/100g.

Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Preparat używać zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Produkt oraz opakowanie z resztkami produktu traktować jako odpad i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.