Raid® Outdoor spirala owadobójcza przeciw komarom

Spirala owadobójcza
Raid na komary RaidSpirala

Raid® Outdoor spirala owadobójcza przeciw komarom

Raid® Outdoor spirala owadobójcza przeciw komarom to produkt o skutecznosci owadobójczej przeciwko komarom i komarom tygrysim. Działa po 1,5h od zastosowania. Do stosowania na zewnątrz jedynie do zwalczania owadów. Raid ® jest przeznaczony do stosowania w miejscach odpoczynku na wolnym powietrzu takich jak ogrody, balkony, patia. Tylko do użytku na wolnym powietrzu. Działanie przeciw komarom dla 1 spirali trwa przez 4 godziny w zależności od warunków atmosferycznych np. wiatr, deszcz.

Zabija

Komary

Instrukcja użycia:

  1. Oddzielić spiralę poprzez chwycenie centralnej części spirali za pomocą kciuka i palca wskazującego i oddzielić je delikatnie, uważając, aby nie zrobić tego za mocno i uniknąć złamania spirali. 
  2. Zagiąć do góry mocowanie znajdujące sią na metalowej podkładce. 
  3. Nałożyć spiralę na końcówkę mocowania używając otworów znajdujących się w środku spirali. 
  4. Zapalić koncówkę spirali. Po kilku sekundach sprawdzić czy płomień zgasł, a spirala się tli. 
  5. Użyć dowolnych fragmentów złamanej spirali poprzez umieszczenie ich w szczelinie znajdującej się w podkładce, a następnie zapalenie ich. Delikatny wiatr nie powoduje zgaszenia spirali.
Wskazówki i podpowiedzi
wskazówki i podpowiedzi

Wynieść lub przykryć żywność oraz sprzęty i naczynia kuchenne. Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami przed użyciem produktu. Wyłączyć filtr w akwarium w czasie używania produktu. Umyć ręce po użyciu produktu. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt oraz w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Substancja czynna: praletryna 0,1g/100g (11,5 mg w 1 spirali). 

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Unikać wdychania dymu. 
Stosować jedynie w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt. Nie używać w obecności osób wrażliwych: dzieci, astmatyków, kobiet w ciąży, osób chorych, alergików itp. Nie należy pozostawiać spirali bez nadzoru i po użyciu należy ją dokładnie ugasić. Usunąć lub przykryć żywność, sprzęt do przygotowywania czynności oraz naczynia kuchenne przed użyciem produktu. Należy usunąć lub przykryć terraria, akwaria i klatki dla zwierząt przed zastosowaniem. Nie należy dopuszczać, aby jakiegokolwiek rodzaju materiały przykrywały urządzenie podczas, gdy jest ono w użyciu. Po zastosowaniu produktu umyć ręce. Nie zanieczyszczać stawów lub strumieni. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt.

Postępowanie z odpadami: Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego zakładu utylizacji odpadów.