Raid® Outdoor spirala owadobójcza przeciw komarom

Spirala przeciw komarom
Raid na komary

Raid® Outdoor spirala owadobójcza przeciw komarom

Zwalcza komary na zewnątrz: w ogródkach, na tarasach, na otwartych werandach i w pobliżu namiotów. Ochrona przeciw komarom do 6 godzin.

Zabija

Komary

  1. Oddzielić spiralę poprzez chwycenie centralnej części spirali za pomocą kciuka i palca wskazującego i oddzielić je delikatnie, uważając, aby nie zrobić tego za mocno i uniknąć złamania spirali.

  2. Zagiąć do góry mocowanie znajdujące się na metalowej podkładce.

  3. Nałożyć spiralę na końcówkę mocowania używając otworów znajdujących się w środku spirali.

  4. Zapalić końcówkę spirali. Po kilku sekundach sprawdzić czy płomień zgasł, a spirala się tli.

  5. Użyć dowolnych fragmentów złamanej spirali poprzez umieszczenie ich w szczelinie znajdującej się w podkładce, a następnie zapalenie ich. Delikatny wiatr nie powoduje zgaszenia spirali.

Wskazówki i podpowiedzi
wskazówki i podpowiedzi

Wynieść lub przykryć żywność oraz sprzęty i naczynia kuchenne. Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami przed użyciem produktu. Wyłączyć filtr w akwarium w czasie używania produktu. Umyć ręce po użyciu produktu. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt oraz w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Substancja czynna: praletryna 0.1g/100g (11,5mg w 1 spirali).

Stosować jedynie w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt. Nie używać w obecności osób wrażliwych: dzieci, astmatyków, kobiet w ciąży, osób chorych, alergików itp. Nie należy pozostawiać spirali bez nadzoru i po użyciu należy ją dokładnie ugasić. Usunąć lub przykryć żywność, sprzęt do przygotowywania czynności oraz naczynia kuchenne przed użyciem produktu. Należy usunąć lub przykryć terraria, akwaria i klatki dla zwierząt przed zastosowaniem. Nie należy dopuszczać, aby jakiegokolwiek rodzaju materiały przykrywały urządzenie podczas, gdy jest ono w użyciu. Po zastosowaniu produktu umyć ręce. Nie zanieczyszczać stawów lub strumieni. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt.

Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Produkt i opakowanie z resztkami produktu, traktować jako odpad i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.