Raid® płyn owadobójczy przeciw komarom z olejkiem eukaliptusowym – zapas

Płyn owadobójczy przeciw komarom – zapas
Raid na komary 687465

Raid® płyn owadobójczy przeciw komarom z olejkiem eukaliptusowym – zapas

Działanie owadobójcze przeciw komarom przez 45 nocy (stosowany 8 h na dobę). Chroni pomieszczenie do 30 m2. Skuteczny nawet przy lekko otwartych oknach i włączonym świetle.

Zabija

Komary

Zwrócić uwagę, czy w gniazdku elektrycznym jest prąd o napięciu 230 V.

  1. Zdjąć nakrętkę ściskając ją, a następnie włożyć buteleczkę do urządzenia.

  2. Przekręcić wtyczkę tak, aby buteleczka z płynem była ustawiona pionowo. Podłączyć urządzenie do kontaktu; sygnał świetlny informuje, że urządzenie działa.

  3. Aby zatrzymać działanie urządzenia, należy wyłączyć je z kontaktu.

  4. Butelkę przechowywać w pozycji pionowej. Kiedy butelka jest pusta, wymienić ją na nową. Skuteczną ochronę przed komarami (nawet tropikalnymi) uzyskuje się po 30 minutach od włączenia, a w przypadku komarów egipskich po 2h od włączenia. Nie stosować elektrofumigatora dłużej niż 8 godzin dziennie. Produkt podłączony do prądu należy chronić przed ingerencją dzieci i osób szczególnej troski.

Wskazówki i podpowiedzi
wskazówki i podpowiedzi

Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu, wyłączyć filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. Nie dotykać knota. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt.

Substancja czynna: praletryna 1,2g/100g.

Przechowywać pod zamknięciem. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie używać w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji oraz w obecności alergików, osób chorych i dzieci poniżej 1. roku życia. Zachować opakowanie zewnętrzne ze sposobem użycia i środkami ostrożności. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami.

Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.