Raid® elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom

Elektrofumigator z płynem owadobójczym
Raid na komary raid elektrofumigator z plynem

Raid® elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom

Skuteczną ochronę przed komarami uzyskuje się po 30 minutach od włączenia. Chroni pomieszczenie do 30 m2. Skuteczny nawet przy lekko otwartych oknach i włączonym świetle.

Zabija

Komary

Zwróć uwagę, czy w gniazdku elektrycznym jest prąd o napięciu 230 V.

  1. Zdjąć nakrętkę ściskając ją, a następnie włóż buteleczkę do urządzenia.

  2. Przekręcić wtyczkę tak, aby buteleczka z płynem była ustawiona pionowo. Podłączyć urządzenie do kontaktu; sygnał świetlny informuje, że urządzenie działa.

  3. Aby zatrzymać działanie urządzenia, wyłącz je z kontaktu.

  4. Buteleczkę przechowywać w pozycji pionowej. Kiedy butelka jest pusta, wymienić ją na nową. Skuteczną ochronę uzyskuje się po 30 min. od włączenia. Nie stosować elektrofumigatora dłużej niż 8 godzin dziennie. Produkt podłączony do prądu należy chronić przed ingerencją dzieci i osób szczególnej troski.

Wskazówki i podpowiedzi
wskazówki i podpowiedzi

Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu, wyłączyć filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. Podczas wymiany buteleczki wyjąć urządzenie z kontaktu. Nie dotykać knota. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt.

Substancja czynna: praletryna 1,2g w 100g.

Nie używać w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach oraz w obecności alergików, osób chorych i dzieci poniżej 1. roku życia. Zachować opakowanie zewnętrzne ze sposobem użycia i środkami ostrożności. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami.

Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Produkt oraz opakowanie z resztkami produktu traktować jako odpad i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.