Raid® Essentials Freeze Spray™ - aerozol zamrażający owady biegające

Aerozol owadobójczy przeciw owadom latającym
Raid na muchy

Raid® Essentials Freeze Spray™ - aerozol zamrażający owady biegające

Raid® Essentials Freeze Spray™ - aerozol zamrażający owady biegające nie zawiera aktywnych substancji owadobójczych. Zamraża owady w ciągu kilku sekund, dzięki czemu można je łatwo usunąć i wyrzucić na zewnątrz. Jest skuteczny w zwalczaniu wielu owadów i szkodników, takich jak: mrówki, karaluchy, pająki i pluskwy. Raid® Essentials Freeze Spray™ jest odpowiedni do stosowania wokół domu oraz w pobliżu dzieci i zwierząt (jeśli używany jest zgodnie z zaleceniami). Nie pozostawia żadnych pozostałości chemicznych ani nie wydziela nieprzyjemnego zapachu.

Zabija

Mrówki, Karaluchy, Pająki, Pluskwy

1. Zdjąć nasadkę z mechanizmu wylotu.

2. Skierować wylot w stronę docelowego owada trzymając puszkę pod kątem 45°, w odległości około 30 cm.

3. Spryskiwać przez około 2-3 sekundy, aby unieruchomić owada. Na owadzie i opryskanej powierzchni pojawi się warstwa szronu, która zniknie w ciągu kilku minut, nie brudząc powierzchni. Przed użyciem przetestować w mniej widocznym miejscu. W razie potrzeby należy powtórzyć aplikację, aż owad zostanie zamrożony.

4. Usunąć owada. Zaleca się utylizację na zewnątrz, ponieważ produkt może tylko chwilowo ogłuszyć owada (często owad ginie natychmiast).

Wskazówki i podpowiedzi
wskazówki i podpowiedzi

Nie rozpylać na ludziach i zwierzętach. Przed zabiegiem wynieść lub przykryć akwaria z rybkami, terraria, klatki ze zwierzętami oraz wyłączyć filtr w akwarium. Wynieść lub przykryć artykuły spożywcze i naczynia na żywność. Nie używać na tapetach i spryskiwać z odległości przynajmniej 1 metra od powierzchni i ścian. Preparat przechowywać z dala od produktów spożywczych, napojów, karmy dla zwierząt i w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Niewłaściwe użycie produktu [np. celowe wdychanie zawartości] może być szkodliwe lub śmiertelne. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie spryskiwać ludzi i zwierząt. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. W przypadku kontaktu ze skórą umyć wodą z mydłem.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.